Product en Proces

Product en Proces

NVB volkorenbrood position paper goedgekeurd door Bestuur

Medio april heeft het Bestuur van NVB het door de Werkgroep Kwaliteit opgestelde standpunt inzake ‘volkorenbrood’ goedgekeurd. Hierin stellen we als NVB vast dat: alle graanbestanddelen waarmee het volkorenbrood bereid of gedecoreerd is en welke als ingrediënt toegepast worden, volkoren moeten zijn. Met betrekking tot deze eis is in de NVB position paper een toelichting gegeven op de (eventueel) aanwezige bestanddelen van een volkorenbrood, inclusief een toegestane uitzondering voor decoraties. De position paper is toegevoegd aan de overige NVB standpunten op: https://www.nedverbak.nl/standpunten.htm.

Lees verder »
Product en Proces

NVB workshop ‘Beheersing en risicocommunicatie inzake versleping allergenen in de bakkerij’

NVB nodigt u – als NBV-lid – uit voor de interactieve workshop ‘Beheersing en risicocommunicatie inzake versleping allergenen in de bakkerij’. De Europese verordening (verstrekking van voedselinformatie aan consumenten) kent geen wettelijke verplichting tot het vermelden van allergenen die aanwezig (kunnen) zijn als gevolg van versleping. Toch dient u de allergische consument te voorzien van volledige en juiste informatie over de aanwezigheid van allergenen als gevolg van versleping. Hoe gaat u als bakkerij om met de inschatting of er een risico (= kans x effect) bestaat?

Lees verder »
Product en Proces

NVB Workshop FLOURplus een succes

De workshop FLOURplus welke op 19 januari jl. werd gehouden in Wageningen, bracht de bakkerijsector samen voor informatie over een online systeem voor bakkerijen die zich bezighouden met de variatie van de kwaliteit van tarwemeel. Het systeem is het resultaat van een 3-jarig onderzoeksproject, waarin ontwikkelingen op het gebied van meelanalyses, bakkerijwetenschap en kunstmatige intelligentie zijn samengebracht.

Lees verder »
Product en Proces

Toelating E203 in brood en bakkerswaren wordt ingetrokken

In de NVB nieuwsbrieven in september en november 2016 berichtte we u reeds over de vraag die de Europese Commissie(EC) aan producenten (en gebruikers) stelde over of zij het gebruik van sorbaten in voorverpakt gesneden brood, roggebrood, gedeeltelijk gebakken voorverpakte bakkerijproducten en brood met verlaagde energetische waarde, willen continueren.

Lees verder »
Product en Proces

Openbaarmaking handhavings- en inspectiegegevens

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet. Door deze wijziging kunnen handhaving- en inspectiegegevens van onder andere de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) actief openbaar worden gemaakt.

Lees verder »
Product en Proces

Ketenborging en ketengarantiesystemen in relatie tot NVWA’s infoblad 64

In de NVB nieuwsbrief van september informeerde we u reeds over dat de kwaliteitsschema’s BRC en IFS in het kader van ketenborging.nl geaccepteerd zijn door de NVWA. Door deelname aan deze geaccepteerde private kwaliteitssystemen, kunnen bedrijven in aanmerking komen voor aangepast toezicht, afhankelijk van de mate van toezichtondersteuning van het private kwaliteitssysteem.

Lees verder »
Product en Proces

NVB Workshop FLOURplus op 19 januari 2017

Bent u – net als 85% van de ondervraagde Europese bakkerijen – van mening dat variatie in de kwaliteit van tarwemeel een punt van zorg is in uw bakkerij? Dan nodigt de NVB u graag uit voor de workshop FLOURplus. 

Lees verder »
Product en Proces

Nieuwe Europese handleiding toepassing HACCP principes

De Europese Commissie heeft een nieuwe handleiding gepubliceerd, waarin staat hoe bedrijven de principes van HACCP in hun voedselveiligheidssystemen dienen toe te passen. Bedrijven zijn verplicht een HACCP-analyse uit te voeren voor hun productie, zoals is vastgelegd in de Europese wetgeving voor hygiënisch produceren (EU Verordening 852/2004 ). Deze handleiding heeft als doel de invoering van de EU-voorschriften voor basisvoorwaardenprogramma’s en op HACCP gebaseerde procedures in het kader van een Food Safety Management System bij bedrijven te bevorderen.

Lees verder »
Product en Proces

Her-evaluatie additieven (waaronder E200, E202 en E203)

De Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft opinies afgegeven over verschillende additieven in het kader van een her-evaluatie. De Europese Commissie (EC) wil van producenten (en gebruikers) weten of zij het gebruik van bepaalde additieven willen continueren. Deze vraag staat ondermeer uit voor E200, E202 en E203 welke op dit moment zijn toegestaan in voorverpakt gesneden brood, roggebrood, gedeeltelijk gebakken voorverpakte bakkerijproducten en brood met verlaagde energetische waarde.

Lees verder »
Product en Proces

Een training voor en door toppers

In september start de training “Topclass” in Wageningen. Een training voor broodbakkers uit het ambacht en de industrie, die meer willen weten over grondstoffen, kneden, rijzen, bakken, structuur en smaak? Voor broodbakkers die zich willen ontwikkelen en niet alleen diepgaande kennis willen opdoen over de productie van grootbrood en kleinbrood, maar ook zelf willen ervaren hoe het beter kan? Kwaliteit en verdieping zijn de rode draad door deze training.

Lees verder »
Product en Proces

Aanvullende module duurzame palmolie

RSPO NEXT is door de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) als een vrijwillige ‘add-on’ set principes en criteria gelanceerd. Palmolieproducenten kunnen deze extra en strengere eisen aan onder andere het tegengaan van ontbossing, het beperken van broeikasgasemissies en het beschermen van mensenrechten, bovenop de normale principes en criteria voor duurzame palmolie gebruiken. Afnemers van palmolie die willen inkopen op basis van de NEXT criteria, kunnen credits voor NEXT-gecertificeerde palmolie inkopen. Het systeem en de regels hieromtrent worden momenteel verder ingevuld.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »