Product en Proces

Product en Proces

NVB Workshop FLOURplus een succes

De workshop FLOURplus welke op 19 januari jl. werd gehouden in Wageningen, bracht de bakkerijsector samen voor informatie over een online systeem voor bakkerijen die zich bezighouden met de variatie van de kwaliteit van tarwemeel. Het systeem is het resultaat van een 3-jarig onderzoeksproject, waarin ontwikkelingen op het gebied van meelanalyses, bakkerijwetenschap en kunstmatige intelligentie zijn samengebracht.

Lees verder »
Product en Proces

Toelating E203 in brood en bakkerswaren wordt ingetrokken

In de NVB nieuwsbrieven in september en november 2016 berichtte we u reeds over de vraag die de Europese Commissie(EC) aan producenten (en gebruikers) stelde over of zij het gebruik van sorbaten in voorverpakt gesneden brood, roggebrood, gedeeltelijk gebakken voorverpakte bakkerijproducten en brood met verlaagde energetische waarde, willen continueren.

Lees verder »
Product en Proces

Openbaarmaking handhavings- en inspectiegegevens

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet. Door deze wijziging kunnen handhaving- en inspectiegegevens van onder andere de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) actief openbaar worden gemaakt.

Lees verder »
Product en Proces

Ketenborging en ketengarantiesystemen in relatie tot NVWA’s infoblad 64

In de NVB nieuwsbrief van september informeerde we u reeds over dat de kwaliteitsschema’s BRC en IFS in het kader van ketenborging.nl geaccepteerd zijn door de NVWA. Door deelname aan deze geaccepteerde private kwaliteitssystemen, kunnen bedrijven in aanmerking komen voor aangepast toezicht, afhankelijk van de mate van toezichtondersteuning van het private kwaliteitssysteem.

Lees verder »
Product en Proces

NVB Workshop FLOURplus op 19 januari 2017

Bent u – net als 85% van de ondervraagde Europese bakkerijen – van mening dat variatie in de kwaliteit van tarwemeel een punt van zorg is in uw bakkerij? Dan nodigt de NVB u graag uit voor de workshop FLOURplus. 

Lees verder »
Product en Proces

Nieuwe Europese handleiding toepassing HACCP principes

De Europese Commissie heeft een nieuwe handleiding gepubliceerd, waarin staat hoe bedrijven de principes van HACCP in hun voedselveiligheidssystemen dienen toe te passen. Bedrijven zijn verplicht een HACCP-analyse uit te voeren voor hun productie, zoals is vastgelegd in de Europese wetgeving voor hygiënisch produceren (EU Verordening 852/2004 ). Deze handleiding heeft als doel de invoering van de EU-voorschriften voor basisvoorwaardenprogramma’s en op HACCP gebaseerde procedures in het kader van een Food Safety Management System bij bedrijven te bevorderen.

Lees verder »
Product en Proces

Her-evaluatie additieven (waaronder E200, E202 en E203)

De Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft opinies afgegeven over verschillende additieven in het kader van een her-evaluatie. De Europese Commissie (EC) wil van producenten (en gebruikers) weten of zij het gebruik van bepaalde additieven willen continueren. Deze vraag staat ondermeer uit voor E200, E202 en E203 welke op dit moment zijn toegestaan in voorverpakt gesneden brood, roggebrood, gedeeltelijk gebakken voorverpakte bakkerijproducten en brood met verlaagde energetische waarde.

Lees verder »
Product en Proces

Een training voor en door toppers

In september start de training “Topclass” in Wageningen. Een training voor broodbakkers uit het ambacht en de industrie, die meer willen weten over grondstoffen, kneden, rijzen, bakken, structuur en smaak? Voor broodbakkers die zich willen ontwikkelen en niet alleen diepgaande kennis willen opdoen over de productie van grootbrood en kleinbrood, maar ook zelf willen ervaren hoe het beter kan? Kwaliteit en verdieping zijn de rode draad door deze training.

Lees verder »
Product en Proces

Aanvullende module duurzame palmolie

RSPO NEXT is door de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) als een vrijwillige ‘add-on’ set principes en criteria gelanceerd. Palmolieproducenten kunnen deze extra en strengere eisen aan onder andere het tegengaan van ontbossing, het beperken van broeikasgasemissies en het beschermen van mensenrechten, bovenop de normale principes en criteria voor duurzame palmolie gebruiken. Afnemers van palmolie die willen inkopen op basis van de NEXT criteria, kunnen credits voor NEXT-gecertificeerde palmolie inkopen. Het systeem en de regels hieromtrent worden momenteel verder ingevuld.

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »
Product en Proces

NVWA monitoringsonderzoek naar lettergrootte op verpakkingen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft productverpakkingen onderzocht op lettergrootte. Uit de monitoring op verpakkingen van chocoladeletters, die te downloaden is in dit artikel op de website, blijkt dat ruim 95% voldoet aan de wettelijk voorgeschreven normen van 1,2 mm (x-hoogte), dan wel 0,9 mm op verpakkingen van kleiner dan 80 cm2. De NVWA kondigt aan in 2016 dit onderzoek uit te breiden naar andere producten. Bij overtredingen zal vervolgens handhavend worden opgetreden.

Lees verder »
Product en Proces

Migratietesten van voedselcontactmateriaal vanaf 1 januari 2016 verplicht

Levensmiddelenverpakkingen komen in contact met voedsel. Contactmaterialen zoals glas, kunststof, blik, keramiek, papier of karton, mogen tijdens het bewaren of bereiden van voedsel geen stoffen afgeven die de gezondheid van consumenten kunnen schaden. Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht bewijsmateriaal te kunnen overleggen aan de NVWA dat aantoont dat verpakkingsmateriaal op basis van kunststoffen dat in contact kan komen met levensmiddelen, getest is op veiligheid volgens de nieuwe Europese voorschriften. 

Lees verder »
Product en Proces

Campden BRI – onderzoek voedingsvezels

Toevoeging van voedingsvezels heeft invloed op de broodkwaliteit, wat betreft verlaagd volume, hoge waterabsorptie, plakkerig deeg, etc. Campden BRI heeft hiernaar onderzoek uitgevoerd om de uitdagingen in kaart te brengen en oplossingen te genereren. In het rapport  ‘The effect of added bran on water addition and bread quality’ leest u onder meer over de impact die zemelfractie hebben op het deeg.

Lees verder »