Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Bakkerijsector lanceert campagne ‘Een coole bakker is een schone bakker!’

Uit onderzoek blijkt dat bakkers nog steeds veel meer aan meelstof worden blootgesteld dan gezond is. En dat terwijl dit met enkele maatregelen flink te verlagen is. Daarom start de bakkerijsector een campagne en is er een prijsvraag uitgeschreven om aandacht te vragen voor de ernstige gevolgen van langdurige blootstelling aan meelstof. Tegelijkertijd heeft de sector drie maatregelen verplicht gesteld om grondstofallergie te voorkomen.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Persbericht NVB n.a.v. Zembla uitzending

Woensdag 8 juni 2016 is  Zembla in haar uitzending ingegaan op de situatie m.b.t. de arbeidsomstandigheden in de brood- en zoetwarenbakkerijen van Nederland. En dan in het bijzonder over de vermeende rol  die de FNV hierin zou hebben gehad. 

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Onderzoek Bakkerspensioenfonds naar mening ondernemers

Het Bakkers Pensioenfonds vindt de mening van de ondernemers belangrijk! Daarom nodigt zij een aantal werkgevers graag uit om deel te nemen aan een onderzoek van het Bakkers Pensioenfonds. Mogelijk ontvangt ook u hier een persoonlijke uitnodiging voor.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Gedrukte exemplaren nieuwe cao Bakkersbedrijf

De gedrukte exemplaren van de cao boekjes zijn vorige week bij het secretariaat van de NVB afgeleverd. Gisteren zijn de bestelde boekjes uitgeleverd aan de leden die een opgave hebben gedaan op basis van de inventarisatie die eind 2015 door het secretariaat NVB is uitgestuurd.

Mocht u (alsnog)(meer) gedrukte exemplaren van de nieuwe cao willen ontvangen, dan kunt u zich melden bij ondergetekende.

Monique van den Hout
Secretariaat@nedverbak.nl

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Stand van zaken situatie 3e WWjaar

In het Sociaal Akkoord is de afspraak gemaakt tussen werkgevers en werknemersorganisaties dat de verkorting van de WW (van 38 maanden naar 24 maanden) gerepareerd zou worden. Hieromtrent is in de cao van het Bakkersbedrijf ook een procedurele afspraak gemaakt waarin partijen aangeven dat “zij zich in zullen spannen om tot WW-afspraken te komen (derde WW-jaar) op basis van de afspraken die sociale partners op centraal/landelijk niveau hebben gemaakt”.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Aanvulling op de cao Bakkersbedrijf

In de gedrukte versie van de nieuwe cao is bij salarisschaal 4, functiejaar/periodiek 10 het uurloon weggevallen. Daarom is er een correctie aangebracht op de tekst. Deze nieuwe tekst (dus inclusief de toevoeging van het betreffende uurloon van € 15,01) is voorgelegd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor algemeen verbindend verklaring.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Veranderingen `ontslag op staande voet´

Ontslag op staande voet houdt in dat een arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt opgezegd vanwege een dringende reden. Daarvoor is geen toestemming van het UWV vereist. Ook hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Aanpassingen in het Pensioen van werknemers

Per 1-1-2016 zullen een aantal zaken in het pensioen van werknemers veranderen. Het BPF van het Bakkersbedrijf is hierover een communicatietraject gestart met de werknemers in de branche. Voor zover u e.e.a. nog niet heeft gevolgd, staat  hieronder het betreffende bericht dat het bestuur van het BPF Bakkersbedrijf in haar laatste nieuwsbrief heeft vermeld.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Tekst nieuwe CAO Bakkersbedrijf

De cao-partijen NVB, NBOV, FNV en CNV Vakmensen hebben op 16 december 2015 overeenstemming bereikt over de cao-tekst. Op maandag 21 december 2015 wordt een besluit genomen over het wel of niet schrappen van artikel 18.8 lid c en Bijlage G4.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Modelcontracten ZZP overeenkomsten

Volgend  jaar gaat er een hoop veranderen in de situatie m.b.t. overeenkomsten met ZZP-ers. Alhoewel dit soort overeenkomsten niet veel in de Industriële bakkerijen voorkomen, is het toch van belang te weten hoe dergelijke contracten (voor het geval zo’n situatie zich mocht voordoen) moeten worden ingestoken.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Sociale partners en kabinet maken afspraken over derde WW-jaar

Werkgeverspartijen hebben via VNONCW met de vakbonden en het kabinet in het kader van het Sociaal Akkoord uit 2013 afspraken gemaakt over de invulling van het derde WW-jaar. Dat zal via cao-afspraken door de werknemers worden betaald. ‘De afronding van het Sociaal Akkoord bewijst dat wij het overleg moeten koesteren’, zeggen de ondernemingsorganisaties. ‘Het is dé manier om praktisch om te gaan met de lastige vraagstukken van de arbeidsmarkt.’ 

Lees verder »