Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Arbeid en Arbeidsomstandigheden

HR-trends en ontwikkelingen

Onlangs hield AWVN het jaarlijkse ledenonderzoek naar actuele trends en thema’s die spelen op werkgeversterrein. Van dit onderzoek is nu een rapport beschikbaar. De informatie gebruikt AWVN om te bepalen welke onderwerpen in 2015 (extra) aandacht krijgen bij het organiseren van bijeenkomsten, de ontwikkeling van advisering, visieontwikkeling en lobby-activiteiten. 

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Symposium De Gezonde Werkvloer: De vloer op!

Op dinsdagmiddag 7 oktober organiseren de Stichting van de Arbeid en het Convenant Gezond Gewicht het symposium ‘De Gezonde Werkvloer: De vloer op!’
Dit jaar gaat het symposium in op structureel vitaliteitsbeleid. Hoe wordt de gezonde keuze de normale keuze en hoe kun je gewoontes doorbreken en gedrag veranderen? In een break-outsessie gaat u met elkaar en met Paul Rosenmöller in gesprek. Het programma vindt u hier .

Nynke Leonards
kennis@nedverbak.nl

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Persbericht NBA: Trainen loont, ook in de industrie

Staan de plannen voor uw bedrijf voor 2015 al in de steigers? Weet u al precies wat u komend jaar wilt bereiken en hoe u dat gaat doen? Horen verdere kwaliteitsverbetering, daling van derving, efficiency en het voorkomen en (nog) sneller oplossen van storingen bij de doelen voor volgend jaar? 

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

7.500 banenplan afspraak in Sociaal Akkoord.

Met de afspraken uit het Sociaal akkoord en de Participatiewet op komst, moeten werkgevers ruimte maken voor mensen met een arbeidsbeperking. AWVN heeft een adviestraject ontwikkeld om bedrijven op weg te helpen.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Strengere eisen aan uitzendbureaus

De Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV gaan de uitzendbranche gerichter controleren. Het speciale interventieteam AMU blijft ook na dit jaar actief. Ook de sector zelf neemt maatregelen tegen malafide uitzendbureaus. De toetsing voor het keurmerk wordt onafhankelijker en de lat om een certificaat te krijgen komt hoger te liggen. Naleving van de cao wordt een belangrijk onderdeel van het keurmerk. Als bureaus zich niet aan cao-afspraken houden, krijgen ze geen certificaat. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken (SZW) mede namens staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Lees verder »
Arbeid en Arbeidsomstandigheden

Bericht over Invoering Wet Werk en Zekerheid

Er staat veel te veranderen in het ontslagrecht en andere zaken m.b.t. wettelijke regelingen. Al deze wijzigingen zijn gebundeld in de Wet Werk en Zekerheid. Over deze wet is in Mei een speciale NVB bijeenkomst geweest voor HRM managers in Wageningen. Deze werd zeer goed bezocht, dus blijkbaar was hier veel behoefte aan onder de NVB leden.

Lees verder »

Nieuwe CAO Bakkersbedrijf 2014-2015 aangemeld

De nieuwe CAO voor het bakkersbedrijf (met een looptijd van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015) is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken voor een algemeen verbindend verklaring.

De volledige tekst van deze nieuwe CAO is in te zien door te klikken op CAO Bakkersbedrijf. De bijlagen van de nieuwe CAO treft u aan onder de link Bijlagen CAO.

Wanneer u als werkgever lid bent van de NVB, kunt u een gedrukte exemplaren aanvragen door een mail te sturen naar secretariaat@nedverbak.nl met de vermelding van het aantal exemplaren dat u wilt hebben.

Lees verder »